System logo
Úvod / Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Ako sa zaregistrujem?

Ako sa zaregistrujem?
Bikesharing funguje do konca roka 2018 v skúšobnej prevádzke. Členmi testovacej skupiny sú záujemcovia, ktorí sa prihlásili v našej letnej výzve.
Ostrá prevádzka pre širokú verejnosť bude spustená v roku 2019. Registrácia bude prebiehať osobne v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Trnave (Trhová 3). Všetky potrebné informácie budú včas zverejnené.

Kedy sa začne ostrá prevádzka pre verejnosť?

Kedy sa začne ostrá prevádzka pre verejnosť?
Ostrá prevádzka pre širokú verejnosť sa začne v roku 2019. O ukončení testovania a presnom termíne štarte riadnej prevádzky vás budeme včas informovať na arboriabike.sk a vo facebookovej skupine Arboria Bike - Bikesharing Trnava.

Som členom testovacej skupiny a mám problém pri používaní elektrobicykla

Som členom testovacej skupiny a mám problém pri používaní elektrobicykla
Ak ste členom testovacej skupiny a zaznamenali ste pri používaní Arboria bike technický či iný problém, zavolajte na kontaktnú linku 0917 335 430 (každý pracovný deň medzi 8.00 a 16.00 h), alebo napíšte na e-mailovú adresu bikesharing@trnava.sk.
Zároveň prosíme verejnosť, aby nás informovala v prípade, že nájde niektorý z elektrobicyklov v poškodenom stave.

Kade môžem jazdiť?

Kade môžem jazdiť?
Zdieľané elektrobicykle sa môžu pohybovať len v rámci Trnavy. Povolená zóna je vyznačená na mapke, ktorú nájdete na tejto stránke aj v aplikácii Freebike.
Mimo červeno vyznačeného kruhu sa elektrobicykel zablokuje – je potrebné dotlačiť ho naspäť do kruhu, kde sa automaticky odblokuje. 

Ako sú elektrobicykle zabezpečené?

Ako sú elektrobicykle zabezpečené?
Elektrobicykle Arboria bike nepoužívajú žiadne zámky ani reťaze. Proti nepovolenému používaniu sú chránené zablokovaním a sú neustále monitorované na diaľku. Správna výpožička zablokovanie zruší
a môžete sa pohodlne odviezť.
Neuschovávajte zdieľané elektrobicykle vo svojich dvoroch, pivniciach či garážach ani v iných uzavretých priestoroch – elektrobicykle musia byť odstavené vždy na verejných miestach.
Nezabezpečujte ich reťazami ani zámkami.  
Presné informácie o používaní Arboria bike nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Ako sa elektrobicykle nabíjajú?

Ako sa elektrobicykle nabíjajú?
O batérie elektrobicyklov sa staráme my. V aplikácii Freebike vidíte aktuálny stav batérií voľných elektrobicyklov. V záujme vášho úspešného dovezenia sa do cieľa vám odporúčame vypožičiavať si elektrobicykle nabité na viac než 20 %.